הערכת שווי עסק

הערכת שווי עסק

בשוק קיימות שיטות רבות הערכת שווי עסק בין אם מדובר בעסק קטן, חברה או ארגון. השיטות השונות עשויות להניב תוצאות שונות, וזאת בשל בחינה של משתנים אחרים בכל מודל ושיטה. מטבע הדברים מדובר בשיטות הטומנות יתרונות וחסרונות, מה שהופך את הערכת שווי העסק להערכה המותנית בחוות הדעת וראיית מנהלי החברה, בהערכות הבעלים ובניסיונם וזאת לצד שיקול הדעת והראייה של אנשי המקצוע המעריכים את העסק. לא ניתן להגדיר כי שיטה אחת טובה אחרות, אולם בהחלט ניתן לראות כי ישנן שיטות מתאימות יותר לאינטרס של מבקשי הערכת השווי על פי מטרת ההערכה המוגדרת.

משתנים כמו תחזיות פיננסיות, הגדרות איכות ושירות שאינן תמיד מדידות, אומדנים והנחות הם בין הפרמטרים המשפיעים על הערכת השווי, וזאת לצד פרמטרים מדויקים יותר כגון נכסים, מאגר לקוחות, דו”חות כספיים וכדומה. לצד הערת שווי לעסק הבוחנת את הפרמטרים הכלכליים קיימים גם ערכים נוספים החשובים לבעליו דוגמת מוניטין, ערך רגשי וכדומה אותם לא ניתן לכמת לתוך הערכה זו. מסיבה זו הערכת שווי נפוצה ומתאימה במיוחד לעסקים קטנים היא שיטת השווי הנכסי.

עיקרון השיטה הוא פשוט ונשכן על ההנחה כי שווי העסק נמדד על ידי חיבור שווי הנכסים וההתחייבויות העתידיות. משמעות הדבר היא בחינה מדוקדקת ומדויקת של נכסי החברה ומחויבויותיה, אולם שיטה זו אינה מתייחסת ליכולתו של העסק בייצור רווחים עתידים. מי שמבקש לקבל הערכה של פרטי העסק לצורך קבלת הלוואה וערבונות ימצא בשיטה זו יתרונות (מטבע הדברים הבנקים וחברות האשראי אינם מעוניינים להפעיל את העסק במידה ויניחו עליו את ידם ובמקרה כזה יפרקו אותו לגורמים להשבת ההלוואה). הערכת עסק לצרכים אחרים דוגמת מכירה או מיזוג יעשוה עוול עם המוכר במקרה כזה ויטיב עם הקונה.

פרמטרים נוספים שלא כוללת השיטה היא נכסי הידע שנאגרו בה. הכשרות העובדים, הניסיון, הפרסום, המותג והמוניטין. כל אלו שווים כסף לא פחות מנכסים מוחשיים דוגמת משרדים, רכבים וחוזים ולעתים אף יותר. בעל עסק שחש שיתרונו היחסי של העסק שלו בשוק תחרותי טמון באלו לא יבחר במודל השווי הנכסי להערכת שווי העסק שלו.

מבנה ומודל אשר מביא בחשבון את כל הללו הוא מודל מימוש רווחים עתידי, בו הערכת שווי עסק מתבצעת על ניתוח הנתונים היבשים לצד הערכה והכפלה של נתוני הרווח האפשריים בשנים הקרובות. מודל זה רחב יותר וכולל תחזיות ואפשרויות לרווחיות החברה ומתייחס הן לנתוני החברה הקיימים והדו”חות הכספיים שלה והן לנאי השוק בו היא פועלת. מטבע הדברים מדובר במודל שמחד גיסא נכון יותר ובעל ראייה רחבה יותר ומאידך גיסא טומן בחובו פוטנציאל לטעויות ותחזיות שגויות, מה שהופך אותו לפחות מדויק. בחירת המודל לבצוע הערכת שווי עסק תלוי במידה רבה באופי העסק ובמטרות הערכת השווי הנדרשת.