הערכת שווי עסק עצמאי

הערכת שווי עסק עצמאי

הערכת שווי עסק עצמאי נתונה לפרשנות וטווח הערכה רחב למדי, כאשר תוצאותיה מושפעות במידה רבה ממטרת ההערכה ומהגורם שהזמין אותה. כאשר מדובר בהערכת שווי עסק עצמאי העומד למכירה ברור לכל כי בדומה לכל עסקת מסחר למוכר ישנו אינטרס ברור להערכה גבוהה בעוד שהקונה יעדיף הערכה נמוכה שתפחית ממחיר העסקה הכוללת. יחד עם זאת לקונה ולמוכר כאחד ישנו אינטרס להערכת שווי מדויקת וריאלית- שכן מחיר מופקע לא יקשה על המוכר ומחיר נמוך עשוי לשקף עסק שאינו ריווחי וחוסר כדאיות כלכלית בעסקה עבור הקונה.
מסיבה זו, הערכת שווי עסק עצמאי, חשוב שתתבצע במודל ואומדן אובייקטיבי ומדיד ככל הניתן, על מנת להעניק אומדן ראשוני לגבי כדאיות העסקה לשני הצדדים ותחזית ריאלית למצבו של העסק המוצע למכירה. על מנת להבטיח הערכת שווי אמינה ומדויקת יש לבחור בגורם מקצועי ומנוסה לביצוע ההערכה ולעבוד על פי מודל המשקף את העסק והשוק בו הוא פועל.

 

הערכת שווי עסק עצמאי- פרמטרים ותועלות:

הערכת שווי אשר נסמכת על אפיון הסביבה העסקית, המוצרים והשירותים שמעניק העסק, הכלים השיווקיים, תמחור המוצרים ואחוזי הרווח בגינם, מצב המתחרים, זיהוי הזדמנויות עסקיות וסיכונים, כל הללו יוצרים הערכת שווי אשר אינה רק אומדן שווי כלכלי אלא גם כלי לשימוש הבעלים של העסק, הקיים או המיועד, ויוצרים מתווה דרך אפקטיבי בדומה לתכנית עסקית.

בשונה מהערכת שווי לנכסים הערכת שווי עסק עצמאי  אינה מסתמכת רק על מחיר העסקה הריאלי בו ניתן למכור את העסק בשוק אלא מביאה בחשבון רווחיות עתידית, מוניטין ועוד פרמטרים אשר מצריכים ידע רב וניסיון על מנת להביא לאומדנם הכלכלי.

 

מודלים להערכת שווי של עסקים, ארגונים וחברות

 

  • מודל השוק– מודל זה מעריך כי השווי ההוגן של עסק נשען על מחירים ששולמו לאחרונה תמורת עסקים דומים. לדוגמא: משרד פרסום בתל אביב המעסיק תריסר עובדים, חולש על קומת משרדים בת 300 מ”ר בשכירות ומחזיק בתיק לקוחות בתקציב כולל של 14 מיליון ₪ בשנה. מודל השוק יבחן משרדי פרסום נוספים בסדר גודל דומה שנמכרו בתל אביב בשנה שקדמה להערכת השווי הרצויה ויגזור מכאן את מחיר העסקה למשרד המדובר.
  • מודל ההכנסה- מודל זה מבצע אומדן של ההכנסות העתידיות שעשוי להניב הנכס, מביא בחשבון סיכונים ומבצע תחזית הנשענת על רווחים קודמים. כמו כן מביא המודל בחשבון שיעורי ריבית של היון תזרימי המזומנים נטו, על פי שיעור התשואה הנהוג בשוק.

 

  • מודל העלות– מודל זה מתייחס לכדאיות העסקה על פי בחינת העלות וגובה ההשקעה בייצור והקמה מאפס של עסק דומה ומנקה מרכיבים של שחיקה, בלאי והתיישנות (רלוונטי בעסקים המחזיקים ציוד חומרי-טכני). מודל כלכלי גרידא המתייחס לשווי הנכסים של העסק ולא מביא בחשבון פרמטרים של מוניטין, ידע, מיתוג, התמצאות בסביבה תחרותית ואחרים.