הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות

עולם שלם של חישובים אמפיריים ולא אמפיריים מסתתר תחת עולם הערכת שווי חברות בשוק העסקי בישראל, כאשר השוק מציע מספר שיטות להערכת שווי המותאמות למטרות ההערכה השונות. מטבע הדברים לכל מטרה למזמין הבדיקה ישנו אינטרס שונה בהערכת השווי ועל מנת להבטיח בדיקה אמינה ומקצועית חשוב לבחור בגורם מקצועי ומנוסה הן בתחום הערכת שווי חברות והן בעולם התוכן והשוק התחרותי בו פעילה החברה.

הערכת שווי חברות מתבססת על גורמים ומשתנים רבים. חשוב לדעת כי בשל המשתנים הרבים עליהם נשענת הערכת השווי מדובר בהערכה הנכונה ליום קביעתה ואינה עומדת על תילה. מחירים, מבצעים, מתחרים, ניירות ערך ובורסה- אלו הם רק חלק מן המשתנים שיכולים להפוך הערת שווי חברות על פיה ולחייב את הזקוקים לה לניתוח מחודש של הנתונים.

מסיבה זו כדאי לקבוע את הערכת השווי לחברה סמוך ככל האפשר למועד העסקה, ולעשות בו שימוש להצמחת החברה ורווחיותה. הערכת שווי חברות נדרשת במספר מקרים. הבולטים שבהם הן עסקאות מסחר בחברות: קניה, רכישה ומיזוג חברות. בעלי האינטרס לביצוע הערכת השווי הם הקונים והמוכרים כאחד. לרוכשים את החברה ישנו עניין ברור לאמוד את הפוטנציאל הגלום בה ואת הרווחיות שטומנת בחובה החברה, כמו גם להפחית מערך המכירה הסופי, ואילו למוכרים ישנו עניין ברור בהערכה גבוהה שתבטיח עסקה שמנה ורווחית.

המתמחים בתחום הערכת שווי חברות הם במרבית המקרים עורכי דין מהתחום המסחרי היודעים לבודד את המשתנים, להעריך אותם בנפרד וליצור את החיבור ומכפלת ההון המדויקים ביותר לקבלת הערכת שווי חברות אמינה. שתי שיטות עיקריות עומדות לבחירת המזמינים והמבצעים את הערכת השווי כאשר מטרת ההערכה ואופי החברה היא שתקבע את שיטת ההערכה המתאימה:

קביעת ערך מוחלט- הערכת שווי חברות במודל קביעת הערך המוחלט היא הערכה המתייחסת לנכסים החומריים של העסק, להון הנזיל שלו, לחוזים שהוא מחזיק בהם, לדו”חות כספיים המתארים התנהלות כלכלית רציפה, להלוואות / חובות שהוא מחזיק בהם ולכל ערך בעל משמעות כלכלית אמפירית בעבורו. קביעת הערך המוחלט יכולה להסתמך על המודל החד תקופתי בקביעת ערך מידי לצרכי מיסוי ועסקאות נקודתיות או על המודל הרב תקופתי שבוחן את ההון והנכסים לאורך זמן ומיועד לעסקאות רחבות יותר.

קביעת ערך יחסי- הערכת שווי חברות על פי מודל הערך היחסי מביא בחשבון את כל הפרמטרים הנבחנים במודל הערך המוחלט, אולם מוסיף עליהם

הערכות משתנות כגון מצב התחרות בשוק, תמחור ועלות מוצרים משלימים, פוטנציאל וכדומה. לטווח הארוך הערכות אלה נתפסות כמדויקות ואפקטיביות יותר.

הערכת שווי חברות מתבססת ראשית על השוק בו פועלת החברה ומוצריה. הערכת שווי לחברות נדל”ן אינה דומה להערכת שווי למוצרי תוכנה, לחברת הייטק או למפעל מוצרי צריכה. חשוב לבצע את הערכת השווי אל מול איש מקצוע מנוסה המכיר היטב את השוק לצד התמחותו בתחום החברות. קביעת ערך יחסי