הערכת שווי חברה פרטית

הערכת שווי חברה פרטית בשוק אינו דומה לאופן בו מעריכים תאגיד או חברה ציבורית, אשר מחייבים התייחסות לפרמטרים רבים נוספים. הצורך לבצע הערכת שווי בעבור חברה פרטית מגיע לרוב בהקשרי מסחר בחברות: קניה, מכירה או מיזוג עם חברה נוספת, או בהקשרים כלכליים דוגמת הנפקה, העמדת החברה כנגד הלוואות וקבלת אשראי וכדומה.

הערכת שווי חברות פרטיות מתבצע באמצעות מודלים קיימים להערכת שווי, הקובעים פרמטרים להתייחסות וכן את תוקפה המשוער של ההערכה. חשוב לדעת כי הערכת שווי כשמה כן היא, הערכה, ואינה בבחינת מדע מדויק. יחד עם זאת קיימים כלים ומודלים המאפשרים להגיע להערכה מדויקת ככל האפשר תוך התייחסות למשתנים אפשריים רבים.

כיצד מבצעים הערכת שווי חברות פרטיות ?

חברות פרטיות המעוניינות בהערכת שווי צריכות לפני הכל להגדיר את מטרות ההערכה. עם מטרות אלה מומלץ לפנות לעורך דין מומחה המבצע הערכות שווי ולוודא את ניסיונו ויכולותיו הן בתחום ביצוע הערכת שווי לחברות פרטיות בסדר גודל דומה והן בתחום העיסוק הספציפי והיכרות עם השוק התחרותי במסגרתו פועלת החברה האמורה. על פי מטרתה המוגדרת של הערכת השווי לחברה יחליט עורך הדין המומחה על המודל המתאים ביותר, שיעניק את הערכת השווי המדויקת ביותר שניתן להגיע אליה. חשוב לדעת כי מדובר להערכה הטובה לזמן קצר מאוד, וזאת בשל המשתנים הרבים בהם היא תלויה. מסיבה זו נהוג לבצע הערכת שווי קרוב ככל האפשר למועד העסקה המיועדת.

שיטות מובילות לקביעת הערכת שווי חברות פרטיות:

עסקאות דומות-

בחינה של עסקאות דומות שנעשו בשוק בטווח הזמן הקרוב ביותר, על פי סדר גודל החברות ונכסיהן. הערכה זו מחויבת כי תהיה חלק מהערכה רחבה יותר הנשענת על נתוני אמת הרלוונטיים לחברה המוערכת כעת.

שווי שוק-

שיטה זו מתייחסת לבחינת כל העסקאות שנסחרו על פי נתוני הבורסה. מדובר בשיטה המעניקה אומדן קרוב אך לא מדויק שכן גם היא נתונה לתנודות רבות ואינה מביאה בחשבון את נתוני החברה.

היון זרמי מזומנים עתידיים

שיטה זו מתייחסת ליכולתה התאורטית של החברה ותחזיות לגבי הצלחותיה העסקיות ופריטתן לסכומי כסף. מדובר בשיטה המביאה בחשבון גורמים רלוונטיים רבים בניהם הון החברה ונכסיה, דו”חות כספיים קודמים ומעגל לקוחות וחוזים, אולם מכילה אלמנט של הימור.

מכפיל הרווח

שיטה זו מיועדת להערכת שווי חברה פרטית הנרכשת לצרכי השקעה שכן מכפיל הרווח מחשב על פי נתוני החברה המידיים ותחזיותיה את משך הזמן שייקח למשקיע להשיב את השקעתו.

הערך הנקי

שיטה כלכלית נקיה המקובלת בעולם הערות השווי לחברות נדל”ן. במסגרת שיטה זו נפרסים נכסי החברה והתחייבויותיה, נאמדים ומתורגמים לסכומים המתחברים לשווי הנכסים בהפחתת ההתחייבויות, ומכאן מתקבל שווייה

הכלכלי בשוק. מדובר בשיטה מדויקת ברמה המספרית, בעלת יכולות להשוואות אמפיריות, אולם אינה מביאה בחשבון פוטנציאל צמיחה, שוק תחרותי ומשתנים נוספים.