הערכת שווי בית קפה

כאשר בעל עסק שמכיר את הפעילות בו היטב נדרש להעריך את שווי העסק שלו לרוב לא יצליח להגיע להערכה בטווח הריאלי, וזאת בשל שילוב בין שיקולים רגשיים ומטענים אישיים כלפי העסק לצד חוסר ידע אילו פרמטרים משפיעים על הערכת שווי העסק. כאשר נדרשת הערכת שווי בית קפה האתגר הוא אף גדול יותר שכן הציוד היקר, עלויות הנדל”ן, עלויות התחזוקה והרווחים הגולמיים נותנים לעתים תמונה מבלבלת אותה יש צורך לפרוט באמצעות מודל הערכת שווי ומכפיל מתאים.

בין המודלים הנפוצים לקביעת שווי חברות ועסקים:

חישוב נכסי– בחינת שווי הנכסים לצד ההון הקיים אל מול ההתחייבויות במכפיל המתאים יעניק

חישוב כלכלי נוכחי מדויק הנשען על הון ונכסים. חישוב זה מתאים בעיקר לעסקים וחברות בפירוק ופחות לחישוב שווי חברה בית קפה או עסקים פעילים אחרים.

שיטת EBITBA

שיטה כלכלית נוספת הרווחת בקרב רואי חשבון בהם מחושבים נכסי העסק בחישוב פחת וירידת ערך, מיסים וריביות.

חישוב על פי עסקאות דומות- שיטת חישוב נפוצה המתייחסת למצב השוק ובוחנת מכירה של עסקים דומים בסדר גודל דומה אשר בוצעו בטווח זמן רלוונטי. מדובר בשיטה שאינה מביאה את ערכו האמיתי של העסק, לקוחותיו והפוטנציאל הטמון בו ויחד עם זאת מתעלמת גם מהסיכונים, ההוצאות וההתחייבויות שלו. חשוב לציין כי גם אם שיטה זו אינה אופטימלית בחישוב שווי עסק דוגמת בית קפה כדאי לשלב אותה בנוסף למודלים רחבים יותר שכן לשוק ולתנודות שבו ישנה השפעה מרובה.

האם הערכת השווי מחייבת?

בשוק החברות והעסקים, בהתאם לכל אמות המידה הכלכליות, הערכת השווי הינה אומדן והערכה ואינה מחייבת. לצורך העניין בעלים של בית קפה יוכל להציע את העסק למכירה בכל סכום שיעלה על דעתו ובלי קשר להערכת השווי. כמובן שקביעת מחיר שאינו ריאלי תקשה עליו במכירת העסק. הערכת השווי מיועדת לסייע הן למוכר והן לקונה בהבנת העסקה ולעתים גם מהווה מפת דרכים להמשך דרכו של העסק.

בביצוע הערכות שווי מסיבות אחרות דוגמת גיוס משקיעים או הלוואות הסכום הקובע להתנהלות יהיה זה שנכתב בהערכה אשר כפי הנראה ישקף גם למשקיעים / מלווים את רמת הסיכון וטווח הזמן להשבת ההשקעה.

האם ישנו מודל מועדף/טוב מאחרים?

מודלים להערכת שווי הם כלי עבודה בידיו של המעריך. מעריך שווי מקצועי ידע לקבוע לפני הכל את המודל המתאים בהתאם לסוג העסק ולמטרת ההערכה. ישנה השפעה רבה על סכום ההערכה על פי המודל, וחלק מן המעריכים נוהגים לשלב בין שני מודלים להערכת שווי על מנת לקבל הערכה מקיפה ומדויקת ככל האפשר. מעריך מקצועי לא יקל ראש בעבודת הערכת השווי וישקיע זמן רב בבחינת משתנים בניהם מצב השוק והמתחרים, אפשרויות הצמיחה של העסק לאורך טווח שנים מוגדר ותחזיות פיננסיות.