ההחלטה לבצע הערכת שווי

שני מודלים עיקריים נפוצים כיום בשוק העסקי ומשמשים לבחינת הערכת שווי של חברות ועסקים בשוק:

מודל הערך המוחלט- מודלים המתבססים על ערך מוחלט הנם מודלים מדויקים יותר ברמה הכלכלית המידית, מאחר והם מתייחסים לחברה על פי ערכה הכספי הקיים לצד תחזית של תזרים המזומנים. מודל זה בוחן נכסים קיימים לצד התחייבויות ומאמת אותם אל מול דוח”ות כספיים אחרונים- ומשם גוזר את התחזית הכלכלית העתידית של החברה. מודלים אלה מושתתים על חישוב מתמטי ונבנים על פי הערכות רב תקופתיות או חד תקופתיות בהתאם למטרת הערכת השווי.

מודל הערך היחסי- מודל זה הנו מודל המתייחס לקשת רחבה יותר של משתנים ובעצם מרחיב את תחומי ההסתכלות מעבר לחברה ולהון שהיא מחזיקה בו, גם אל פוטנציאל הרווח בשוק תחרותי, משתני הבורסה הרלוונטיים והשוואה לחברות בסדר גודל דומה העוסקות בתחום. הערכה זו תתבצע באמצעות שימוש במכפילים דוגמת מכפיל הון.

בין אם מדובר בהערכת שווי שתתקיים על בסיס מודל הערך המוחלט ובין אם על בסיס מודל הערך היחסי, הערכת שווי לחברה לכל מטרה מחייבת היערכות מוקדמת, בחינה ושקיפות למידע שתבטיח הערכה אמינה ומדויקת ככל הניתן. בחינה זו מתקיימת באמצעות בדיקה מקדמית המתקיימת לרוב על ידי הגורם המעוניין ברכישת החברה או בהתמזגות עמה כחלק מהערכת השווי או כאמצעי אימות בנפרד ממנה. בדיקה מקדמית מיועדת משרתת מספר מטרות חשובות:

  1. בחינת שווי העסק/ החברה
  2. בדיקת נאותות עסקית ופיננסית
  3. ניתוח הארגון הנרכש, מצב המתחרים והסביבה העסקית בה הוא פועל.
  4. הערכת רמת הסיכון מול הפוטנציאל הרווחי הטמונה ברכישה.

תחום התמחות מורכב אף יותר בעולם החברות והערכות השווי הוא הערכת שווי של נכסים שאינם חומריים דוגמת פטנטים, זכויות יוצרים, תוכנות, מותגים וכדומה. הערת שווי לחברות אשר אלו הם מוצריהם מתבססת על הערכת פוטנציאל הרווח הטמון במוצר לצד ניתוח נתוני הזמן והמשאבים שהושקעו בפיתוחו. תחום זה מהווה אתגר רב וטומן בחובו לא מעט חששות, שכן לא תמיד ניתן לקבוע מראש את הצלחתו של מוצר מסוג זה בשוק לאורך זמן. הערכת שווי לנכסים רוחניים ופיתוחים מחייבת ניסיון רב והיכרות הן עם שוק החברות והן עם השוק אליו פונה המוצר.